Κατάλογος καταστήματος οδού Βενιζέλου


Σημειώσεις

• Όλα τα κρέατα παρασκευάζονται στα ιδιόκτητα εργαστήρια μας, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές παρασκευής και συντήρησης.
• Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.